Przeglądanie: Pielgrzymki

Pielgrzymka dla grup zorganizowanych do Hiszpanii i Portugalii. Pielgrzymka do Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela.